Usługi zarządzania drukiem Xerox

Usługi zarządzania drukiem (MPS) pozwalają osiągnąć całkiem nowy poziom efektywności w drukowaniu.

MPS to nie tylko drukarki. Zasięg MPS obejmuje wszystko, co dotyczy drukarek, wydruków, materiałów eksploatacyjnych i serwisowania, sposobu korzystania z dokumentów oraz powiązanych z tą dziedziną osób i procesów. Poprzez MPS można poznać przebieg i koszty procesów obiegu dokumentów, a także zyskać nad nimi kontrolę. Ostateczny efekt to oszczędności, automatyzacja, wyższa produktywność procesów i bezpieczeństwo dokumentów oraz ograniczenie wpływu na środowisko. Słowem: całkiem nowy poziom efektywności w drukowaniu.

Jak działa MPS

Do usprawnienia procesów drukowania stosujemy wypróbowane podejście w trzech etapach:

1. Ocena i optymalizacja

W pierwszym etapie nasi eksperci dokładnie szacują bieżący poziom wydatków klienta przy użyciu specjalnie dobranych narzędzi i procesów. Projektujemy rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć koszty i zrealizować wyznaczone cele proekologiczne. Dokładnie prześwietlimy środowisko biurowe i operacyjne klienta i zaprezentujemy kompleksowy pogląd na jego potrzeby w zakresie obiegu dokumentów. Nasze wypróbowane technologie zapewnią orientację niezbędną do podjęcia działań.

2. Bezpieczeństwo i integracja

Po zoptymalizowaniu procesów drukowania sprawdzamy, czy połączenie ze środowiskiem IT jest bezpieczne i zgodne z normami i przepisami. Wprowadzamy rozwiązania do drukowania z urządzeń mobilnych i organizujemy zarządzanie kolejką wydruku. Nasze metody umożliwiają płynną i bezproblemową integrację z istniejącym środowiskiem informatycznym i siecią, dzięki czemu wdrażanie usług MPS nie dezorganizuje pracy firmy.

3. Automatyzacja i upraszczanie

Migracja procesów zarządzania drukiem i dokumentami na wyższy poziom dojrzałości – w tym także konwersja obiegów bazujących na papierze na procesy w pełni cyfrowe i przemodelowane pod kątem wyższej efektywności – to trzeci etap wdrażania usług MPS nowej generacji. Etap ten, nazywany „automatyzacją i upraszczaniem”, jest najbardziej interesujący z wszystkich trzech. Oferujemy usługi i technologie, dzięki którym automatyzacja procesów staje się czymś więcej niż tylko skanowaniem i cyfryzacją dokumentów papierowych, pozwalając dokonać głębokiej transformacji w sposobie działania firmy.

Rozwiązania MPS

  • CompleteView Pro: ocena usług drukowania. Dokładna analiza możliwych oszczędności rozpoczyna się od szczegółowej znajomości bieżącego środowiska operacyjnego. Pomagamy wyszukać sposoby zwiększenia efektywności usług i ograniczenia kosztów.
  • Usługi zarządzania treścią. Pobieranie, przechowywanie, udostępnianie i przekształcanie dokumentów papierowych i elektronicznych z Internetu, aplikacji biurowych, tabletów, smartfonów i urządzeń wielofunkcyjnych.
  • Usługi analizy obiegu dokumentów. Przeanalizowanie tego, jak, gdzie i w jakim celu dokumenty są używane, a następnie usprawnienie pracy dzięki cyfryzacji, optymalizacji procesów i rozproszeniu dostępu.
  • Usługa personalizowania procesów MFP. Wykorzystanie technologii ConnectKey do stworzenia indywidualnie opracowanych procesów, niedostępnych przy użyciu standardowych, handlowych wersji oprogramowania.
  • Druk z urządzeń mobilnych. Nasza mobilna aplikacja do drukowania potrafi lokalizować drukarki w sieci publicznej za pomocą GPS i map i bezpiecznie wysyłać zadania wydruku w wybrane miejsce.
  • Narzędzie do świadomego drukowania. Motywujące gry i zadania (gamifikacja) pomocne w realizacji celów proekologicznych i w ograniczaniu liczby wydruków.
  • Audyt bezpieczeństwa druku. Specjalne oprogramowanie skanuje sieć i wykonuje audyt całej floty drukarek, a następnie zarządza aktualizacją oprogramowania układowego i bieżącym raportowaniem.
  • Menedżer bezpiecznego druku. Dodatkowe zabezpieczenie procesów druku oraz wyższy poziom kontroli i raportowania bez zakłócania pracy infrastruktury informatycznej. Narzędzia do uwierzytelniania, roamingu wydruków i raportowania, moduł do egzekwowania reguł oraz moduł przypisujący i sprawozdawczy ułatwiają kontrolę kosztów oraz zabezpieczanie i automatyzację procesów drukowania.
  • Usługi oceny procesów. Opracowanie mapy procesów biznesowych zależnych od dokumentów w oparciu o dane. Ten pakiet łączy w sobie wiedzę ekspercką firmy Xerox z zakresu organizacji procesów, narzędzia do ilościowej i jakościowej analizy zgromadzonych informacji oraz autorskie oprogramowanie narzędziowe i analityczne. Efektem są bardziej wydajne, bezpieczne i zoptymalizowane procesy obiegu dokumentów.