Usługa zarządzania drukiem (MPS – Managed
Print Services) pozwala na optymalizację w dziedzinie przetwarzania i drukowania dokumentów.